Class DriveItemsSelectedActionResponse

DriveItemsSelectedActionResponse

Reprezentuje odpowiedź, która wprowadza zmiany na Dysku po wybraniu elementów na Dysku i w reakcji na działanie wykonane w interfejsie, takie jak kliknięcie przycisku.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
printJson()StringDrukuje reprezentację tego obiektu w formacie JSON.

Szczegółowa dokumentacja

printJson()

Drukuje reprezentację tego obiektu w formacie JSON. Służy tylko do debugowania.

Powroty

String