Class DriveItemsSelectedActionResponse

DriveItemsSelectedActionResponse

หมายถึงการตอบสนองที่ทำการเปลี่ยนแปลงในไดรฟ์ระหว่างที่มีการเลือกรายการในไดรฟ์ และตอบสนองต่อการทำงานใน UI เช่น การคลิกปุ่ม

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
printJson()Stringพิมพ์การแสดงแทน JSON ของออบเจ็กต์นี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

printJson()

พิมพ์การแสดงแทน JSON ของออบเจ็กต์นี้ ซึ่งใช้สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้น

รีเทิร์น

String