Class DateTimeGroupingRule

DateTimeGroupingRule

Dostęp do istniejącej reguły grupowania daty i godziny.

Aby ustawić regułę dotyczącą: PivotGroup, użyj elementu PivotGroup.setDateTimeGroupingRule(dateTimeGroupingRuleType).

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getRuleType()DateTimeGroupingRuleTypePobiera typ reguły grupowania data-godzina.

Szczegółowa dokumentacja

getRuleType()

Pobiera typ reguły grupowania data-godzina.

Powroty

DateTimeGroupingRuleType – typ reguły.