Enum DataValidationCriteria

DataValidationCriteria

Wyliczenie reprezentujące kryteria sprawdzania poprawności danych, które można ustawić dla zakresu.

Aby wywołać wyliczenie, musisz wywołać jego klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.DataValidationCriteria.DATE_IS_VALID_DATE.

// Change existing data-validation rules that require a date in 2013 to require a date in 2014.
var oldDates = [new Date('1/1/2013'), new Date('12/31/2013')];
var newDates = [new Date('1/1/2014'), new Date('12/31/2014')];
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange(1, 1, sheet.getMaxRows(), sheet.getMaxColumns());
var rules = range.getDataValidations();

for (var i = 0; i < rules.length; i++) {
 for (var j = 0; j < rules[i].length; j++) {
  var rule = rules[i][j];

  if (rule != null) {
   var criteria = rule.getCriteriaType();
   var args = rule.getCriteriaValues();

   if (criteria == SpreadsheetApp.DataValidationCriteria.DATE_BETWEEN
     && args[0].getTime() == oldDates[0].getTime()
     && args[1].getTime() == oldDates[1].getTime()) {
    // Create a builder from the existing rule, then change the dates.
    rules[i][j] = rule.copy().withCriteria(criteria, newDates).build();
   }
  }
 }
}
range.setDataValidations(rules);

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
DATE_AFTEREnumWymaga daty, która jest późniejsza niż podana wartość.
DATE_BEFOREEnumWymaga daty, która jest wcześniejsza niż podana wartość.
DATE_BETWEENEnumWymaga daty pomiędzy podanymi wartościami.
DATE_EQUAL_TOEnumWymaga daty równej podanej wartości.
DATE_IS_VALID_DATEEnumWymaga daty.
DATE_NOT_BETWEENEnumWymaga daty spoza zakresu podanych wartości.
DATE_ON_OR_AFTEREnumWymagaj daty, która przypada po podanej wartości lub później.
DATE_ON_OR_BEFOREEnumWymaga daty, która przypada po podanej wartości lub wcześniejsza.
NUMBER_BETWEENEnumWymagana jest liczba między podanymi wartościami.
NUMBER_EQUAL_TOEnumWymaga podania liczby równej podanej wartości.
NUMBER_GREATER_THANEnumWymaga podania liczby większej od podanej wartości.
NUMBER_GREATER_THAN_OR_EQUAL_TOEnumWymaga liczby, która jest większa od podanej wartości lub jej równa.
NUMBER_LESS_THANEnumWymaga liczby mniejszej od podanej wartości.
NUMBER_LESS_THAN_OR_EQUAL_TOEnumWymaga liczby, która jest mniejsza od podanej wartości lub jej równa.
NUMBER_NOT_BETWEENEnumWymagana jest liczba spoza zakresu podanych wartości.
NUMBER_NOT_EQUAL_TOEnumWymaga liczby, która nie jest równa podanej wartości.
TEXT_CONTAINSEnumWymaga, aby dane wejściowe zawierały podaną wartość.
TEXT_DOES_NOT_CONTAINEnumWymaga, aby dane wejściowe nie zawierały podanej wartości.
TEXT_EQUAL_TOEnumWymaga, aby dane wejściowe były równe podanej wartości.
TEXT_IS_VALID_EMAILEnumWymagana jest metoda danych wejściowych w formie adresu e-mail.
TEXT_IS_VALID_URLEnumWymaga, aby dane miały postać adresu URL.
VALUE_IN_LISTEnumWymaga, aby dane wejściowe były równe jednej z podanych wartości.
VALUE_IN_RANGEEnumWymaga, aby wartość wejściowa była równa wartości w danym zakresie.
CUSTOM_FORMULAEnumWymaga, aby dane wejściowe miały wartość true.
CHECKBOXEnumWymaga, aby dane wejściowe były wartością niestandardową lub logiczną, które są renderowane jako pole wyboru.