Enum DataSourceRefreshScope

DataSourceRefreshScope

Lista zakresów odświeżania.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.DataSourceRefreshScope.ALL_DATA_SOURCES.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
DATA_SOURCE_REFRESH_SCOPE_UNSUPPORTEDEnumZakres odświeżania źródła danych nie jest obsługiwany.
ALL_DATA_SOURCESEnumOdświeżenie dotyczy wszystkich źródeł danych w arkuszu kalkulacyjnym.