Enum BooleanCriteria

BooleanCriteria

Wyliczenie reprezentujące kryteria logiczne, których można użyć w formacie warunkowym lub filtrze.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.BooleanCriteria.CELL_EMPTY.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
CELL_EMPTYEnumKryteria są spełnione, gdy komórka jest pusta.
CELL_NOT_EMPTYEnumKryteria są spełnione, gdy komórka nie jest pusta.
DATE_AFTEREnumKryteria są spełnione, gdy data jest późniejsza niż podana wartość.
DATE_BEFOREEnumKryteria są spełnione, gdy data jest wcześniejsza niż podana wartość.
DATE_EQUAL_TOEnumKryteria są spełnione, gdy data jest równa podanej wartości.
DATE_NOT_EQUAL_TOEnumKryteria są spełnione, gdy data nie jest równa podanej wartości.
DATE_AFTER_RELATIVEEnumKryteria są spełnione, gdy data jest późniejsza niż względna wartość daty.
DATE_BEFORE_RELATIVEEnumKryteria są spełnione, gdy data jest wcześniejsza niż względna wartość daty.
DATE_EQUAL_TO_RELATIVEEnumKryteria są spełnione, gdy data jest równa względnej wartości daty.
NUMBER_BETWEENEnumKryteria są spełnione, gdy liczba znajduje się między podanymi wartościami.
NUMBER_EQUAL_TOEnumKryteria są spełnione, gdy liczba jest równa podanej wartości.
NUMBER_GREATER_THANEnumKryteria są spełnione, gdy liczba jest większa od podanej wartości.
NUMBER_GREATER_THAN_OR_EQUAL_TOEnumKryteria są spełnione, gdy liczba jest większa od podanej wartości lub jej równa.
NUMBER_LESS_THANEnumKryteria są spełnione, gdy liczba jest mniejsza od podanej wartości.
NUMBER_LESS_THAN_OR_EQUAL_TOEnumKryteria są spełnione, gdy liczba jest mniejsza lub równa podanej wartości.
NUMBER_NOT_BETWEENEnumKryteria są spełnione, gdy liczba nie znajduje się między podanymi wartościami.
NUMBER_NOT_EQUAL_TOEnumKryteria są spełnione, gdy liczba nie jest równa podanej wartości.
TEXT_CONTAINSEnumKryteria są spełnione, gdy dane wejściowe zawierają określoną wartość.
TEXT_DOES_NOT_CONTAINEnumKryteria są spełnione, gdy dane wejściowe nie zawierają podanej wartości.
TEXT_EQUAL_TOEnumKryteria są spełnione, gdy dane wejściowe są równe podanej wartości.
TEXT_NOT_EQUAL_TOEnumKryteria są spełnione, gdy dane wejściowe nie są równe podanej wartości.
TEXT_STARTS_WITHEnumKryteria są spełnione, gdy dane wejściowe zaczynają się od podanej wartości.
TEXT_ENDS_WITHEnumKryteria są spełnione, gdy dane wejściowe zakończą się podaną wartością.
CUSTOM_FORMULAEnumKryteria są spełnione, gdy dane wejściowe powodują, że dana formuła zwraca wartość true.