Class PageRange

PageRange

Kolekcja co najmniej jednej instancji Page.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getPages()Page[]Zwraca listę instancji Page.

Szczegółowa dokumentacja

getPages()

Zwraca listę instancji Page.

Zwróć

Page[]

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/presentations