Enum LineFillType

LineFillType

Rodzaje wypełnienia linii.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.LineFillType.SOLID.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumNieobsługiwany typ wypełnienia linii.
NONEEnumBrak wypełnienia, więc linia lub kontur jest przezroczysty.
SOLIDEnumWypełnienie jednolitym kolorem.