Enum DashStyle

DashStyle

Rodzaje łączników, w których można renderować geometrię liniową. Te wartości są oparte na prostym typie "ST_PresetLineDashVal" opisanym w sekcji 20.1.10.48 &"Office Open XML File Formats – Basic and Markup Language Reference&quot, część 1 ECMA-376 4. wydania.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumStyl kreski, który nie jest obsługiwany.
SOLIDEnumLinia ciągła. Odpowiada wartości ECMA-376 ST_PresetLineDashVal 'solid'. To jest domyślny styl kreski.
DOTEnumLinia kropkowana. Odpowiada wartości ECMA-376 ST_PresetLineDashVal 'kropka'.
DASHEnumLinia przerywana. Odpowiada wartości ECMA-376 ST_PresetLineDashVal 'dash'.
DASH_DOTEnumZmienne kropki i kropki. Odpowiada wartości ECMA-376 ST_PresetLineDashVal 'dashDot'.
LONG_DASHEnumLinia z dużymi myślnikami. Odpowiada wartości ECMA-376 ST_PresetLineDashVal 'lgDash'.
LONG_DASH_DOTEnumnaprzemienne duże i kropki; Odpowiada wartości ECMA-376 ST_PresetLineDashVal 'lgDashDot'.