Enum DashStyle

DashStyle

Rodzaje kresek, za pomocą których można renderować geometrię liniową. Wartości te opierają się na prostym typie „ST_PresetLineDashVal” opisanym w sekcji 20.1.10.48 artykułu „Office Open XML File Formats - Fundamentals and Markup Language Reference” (formaty plików pakietu Office Open XML) w sekcji 1 artykułu ECMA-376 4th edition.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.DashStyle.DOT.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumNieobsługiwany styl myślnika.
SOLIDEnumLinia ciągła. Odpowiada wartości ST_PresetLineDashVal w standardzie ECMA-376 „solid”. To domyślny styl myślnika.
DOTEnumLinia przerywana. Odpowiada ST_PresetLineDashVal wartości „kropka” w standardzie ECMA-376.
DASHEnumLinia przerywana. Odpowiada wartości „kreska” ECMA-376 ST_PresetLineDashVal.
DASH_DOTEnumNaprzemienne łączniki i kropki. Odpowiada wartości „dashDot” ECMA-376 ST_PresetLineDashVal.
LONG_DASHEnumLinia z dużymi myślnikami. Odpowiada wartości „lgDash” w standardzie ECMA-376 ST_PresetLineDashVal.
LONG_DASH_DOTEnumNaprzemienne duże kreski i kropki. Odpowiada wartości ST_PresetLineDashVal w standardzie ECMA-376 „lgDashDot”.