Class Autofit

Autodopasowanie

Opisuje ustawienia automatycznego dopasowania kształtu. Jeśli zostanie wprowadzona zmiana, która może wpłynąć na dopasowanie tekstu w obramowanym polu tekstowym:

 • Automatyczne dopasowanie jest wyłączone i ustawiane na AutofitType.NONE.
 • Skala czcionki zostanie zresetowana do wartości domyślnej i będzie zastosowana do rozmiaru czcionki.
 • Zmniejszenie odstępów między wierszami zostanie zresetowane do wartości domyślnej i zastosowane do odstępów między wierszami.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
disableAutofit()AutofitUstawia AutofitType kształtu na AutofitType.NONE.
getAutofitType()AutofitTypePobiera AutofitType kształtu.
getFontScale()NumberPobiera skalę czcionki zastosowanej do kształtu.
getLineSpacingReduction()NumberPobiera zmniejszenie odstępów między wierszami zastosowana do kształtu.

Szczegółowa dokumentacja

disableAutofit()

Ustawia AutofitType kształtu na AutofitType.NONE.

Powroty

Autofit – automatyczne dopasowanie na potrzeby łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getAutofitType()

Pobiera AutofitType kształtu.

Powroty

AutofitType – typ automatycznego dopasowania.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getFontScale()

Pobiera skalę czcionki zastosowanej do kształtu. W przypadku kształtów z właściwością AutofitType AutofitType.NONE lub AutofitType.SHAPE_AUTOFIT ta wartość jest wartością domyślną 1. W przypadku AutofitType.TEXT_AUTOFIT zwracana wartość to mnożenie oryginalnego rozmiaru czcionki, aby dopasować go do kształtu.

Powroty

Number – skala czcionki.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getLineSpacingReduction()

Pobiera zmniejszenie odstępów między wierszami zastosowana do kształtu. W przypadku kształtów z parametrem AutofitType AutofitType.NONE lub AutofitType.SHAPE_AUTOFIT ta wartość jest domyślna, czyli 0. W przypadku AutofitType.TEXT_AUTOFIT zwracana wartość to odstępy odjęte od pierwotnych odstępów, aby tekst mieścił się w kształcie.

Powroty

Number – odstępy między wierszami.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations