Class Autofit

Autodopasowanie

Opisuje ustawienia automatycznego dopasowania kształtu. W przypadku wprowadzenia zmiany, która może mieć wpływ na dopasowanie tekstu w ograniczyćm polu tekstowym:

 • Dopasowanie automatyczne jest wyłączone i ustawione na AutofitType.NONE.
 • Skala czcionki jest resetowana do wartości domyślnej i stosowana do rozmiaru czcionki.
 • Redukcja odstępów między wierszami jest resetowana do wartości domyślnej i stosowana do odstępów między wierszami.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
disableAutofit()AutofitUstawia wartość AutofitType kształtu na AutofitType.NONE.
getAutofitType()AutofitTypePobiera AutofitType kształtu.
getFontScale()NumberPobiera skalowanie czcionki zastosowane do kształtu.
getLineSpacingReduction()NumberPobiera ograniczenie odstępów między wierszami stosowane do kształtu.

Szczegółowa dokumentacja

disableAutofit()

Ustawia wartość AutofitType kształtu na AutofitType.NONE.

Zwróć

Autofit – automatyczne dopasowanie do łańcucha.

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getAutofitType()

Pobiera AutofitType kształtu.

Zwróć

AutofitType – typ automatycznego dopasowania.

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getFontScale()

Pobiera skalowanie czcionki zastosowane do kształtu. W przypadku kształtów z AutofitType AutofitType.NONE lub AutofitType.SHAPE_AUTOFIT domyślna wartość to 1. W przypadku AutofitType.TEXT_AUTOFIT zwracana wartość jest mnożnikiem oryginalnego rozmiaru czcionki, aby dopasować go do kształtu.

Zwróć

Number – skala czcionki,

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getLineSpacingReduction()

Pobiera ograniczenie odstępów między wierszami stosowane do kształtu. W przypadku kształtów z wartością AutofitType AutofitType.NONE lub AutofitType.SHAPE_AUTOFIT wartość domyślna to 0. W przypadku AutofitType.TEXT_AUTOFIT zwracana wartość to liczba odstępów od oryginalnych spacji, która dopasowuje tekst do kształtu.

Zwróć

Number – odstępy między wierszami,

Autoryzacja

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji przy użyciu co najmniej jednego z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations