Enum AutoTextType

AutoTextType

Rodzaje tekstu automatycznego.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.AutoTextType.SLIDE_NUMBER.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumAutomatyczny typ tekstu, który nie jest obsługiwany.
SLIDE_NUMBEREnumNumer slajdu.