Language Service

Język

Ta usługa umożliwia skryptom automatyczne tłumaczenie tekstu.

// The code below will write 'Esta es una prueba' to the log.
var spanish = LanguageApp.translate('This is a test', 'en', 'es');
Logger.log(spanish);

Zajęcia

NazwaKrótki opis
LanguageAppUsługa językowa udostępnia skrypty do obliczania automatycznych tłumaczeń tekstu.

LanguageApp

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
translate(text, sourceLanguage, targetLanguage)StringAutomatycznie tłumaczy część tekstu z języka źródłowego na język docelowy.
translate(text, sourceLanguage, targetLanguage, advancedArgs)StringAutomatycznie tłumaczy część tekstu z języka źródłowego na język docelowy.