Class TextValidationBuilder

TextValidationBuilder

Element DataValidationBuilder dla: TextValidation.

// Add a text item to a form and require it to be a number within a range.
var textItem = form.addTextItem().setTitle('Pick a number between 1 and 100?');
var textValidation = FormApp.createTextValidation()
  .setHelpText('Input was not a number between 1 and 100.')
  .requireNumberBetween(1, 100)
  .build();
textItem.setValidation(textValidation);

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
requireNumber()TextValidationBuilderElementem tekstowym musi być liczba.
requireNumberBetween(start, end)TextValidationBuilderWymaga, aby element tekstowy był liczbą między początkiem a końcem włącznie.
requireNumberEqualTo(number)TextValidationBuilderWymaga, aby element tekstowy był liczbą równą podanej wartości.
requireNumberGreaterThan(number)TextValidationBuilderWymaga podania w elemencie tekstowym liczby większej niż określona wartość.
requireNumberGreaterThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderWymagana jest w elemencie tekstowym liczba większa od podanej wartości lub jej równa.
requireNumberLessThan(number)TextValidationBuilderWymagana jest w elemencie tekstowym liczba mniejsza od podanej wartości.
requireNumberLessThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderWymagana jest w elemencie tekstowym liczba mniejsza od podanej wartości lub jej równa.
requireNumberNotBetween(start, end)TextValidationBuilderElement tekstowy musi być liczbą spoza zakresu czasowego włącznie.
requireNumberNotEqualTo(number)TextValidationBuilderWymaga, aby element tekstowy był liczbą inną niż podana wartość.
requireTextContainsPattern(pattern)TextValidationBuilderWymaga odpowiedzi na wzorzec.
requireTextDoesNotContainPattern(pattern)TextValidationBuilderWymaga odpowiedzi na brak wzorca.
requireTextDoesNotMatchPattern(pattern)TextValidationBuilderWymaga odpowiedzi na brak dopasowania do wzorca.
requireTextIsEmail()TextValidationBuilderElementem tekstowym musi być adres e-mail.
requireTextIsUrl()TextValidationBuilderWymaga, aby element tekstowy był adresem URL.
requireTextLengthGreaterThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderWymagana jest długość odpowiedzi nie mniejsza niż wartość.
requireTextLengthLessThanOrEqualTo(number)TextValidationBuilderWymagana jest długość odpowiedzi krótsza od wartości.
requireTextMatchesPattern(pattern)TextValidationBuilderWymaga odpowiedzi w celu dopasowania do wzorca.
requireWholeNumber()TextValidationBuilderWymagana jest liczba całkowita.

Szczegółowa dokumentacja

requireNumber()

Elementem tekstowym musi być liczba.

Powroty

TextValidationBuilder – ten TextValidation, do łańcuchów


requireNumberBetween(start, end)

Wymaga, aby element tekstowy był liczbą między początkiem a końcem włącznie.

Parametry

NazwaTypOpis
startNumberdolne granice zakresu włączności
endNumbergórne granice zakresu włączności

Powroty

TextValidationBuilder – ten TextValidation, do łańcuchów


requireNumberEqualTo(number)

Wymaga, aby element tekstowy był liczbą równą podanej wartości.

Parametry

NazwaTypOpis
numberNumberwartość, której musi być równy produkt.

Powroty

TextValidationBuilder – ten TextValidation, do łańcuchów


requireNumberGreaterThan(number)

Wymaga podania w elemencie tekstowym liczby większej niż określona wartość.

Parametry

NazwaTypOpis
numberNumberwartość, od której element musi być większy.

Powroty

TextValidationBuilder – ten TextValidation, do łańcuchów


requireNumberGreaterThanOrEqualTo(number)

Wymagana jest w elemencie tekstowym liczba większa od podanej wartości lub jej równa.

Parametry

NazwaTypOpis
numberNumberwartość, od której element musi być większy lub równy.

Powroty

TextValidationBuilder – ten TextValidation, do łańcuchów


requireNumberLessThan(number)

Wymagana jest w elemencie tekstowym liczba mniejsza od podanej wartości.

Parametry

NazwaTypOpis
numberNumberwartość, od której element musi być większy.

Powroty

TextValidationBuilder – ten TextValidation, do łańcuchów


requireNumberLessThanOrEqualTo(number)

Wymagana jest w elemencie tekstowym liczba mniejsza od podanej wartości lub jej równa.

Parametry

NazwaTypOpis
numberNumberwartość, od której element musi być mniejszy lub równy.

Powroty

TextValidationBuilder – ten TextValidation, do łańcuchów


requireNumberNotBetween(start, end)

Element tekstowy musi być liczbą spoza zakresu czasowego włącznie.

Parametry

NazwaTypOpis
startNumberdolne granice zakresu włączności
endNumbergórne granice zakresu włączności

Powroty

TextValidationBuilder – ten TextValidation, do łańcuchów


requireNumberNotEqualTo(number)

Wymaga, aby element tekstowy był liczbą inną niż podana wartość.

Parametry

NazwaTypOpis
numberNumberwartość, od której produkt nie może być równy.

Powroty

TextValidationBuilder – ten TextValidation, do łańcuchów


requireTextContainsPattern(pattern)

Wymaga odpowiedzi na wzorzec.

Parametry

NazwaTypOpis
patternStringtekst musi zawierać wzorzec

Powroty

TextValidationBuilder – na potrzeby łańcuchów,


requireTextDoesNotContainPattern(pattern)

Wymaga odpowiedzi na brak wzorca.

Parametry

NazwaTypOpis
patternStringtekst nie może zawierać wzorca

Powroty

TextValidationBuilder – na potrzeby łańcuchów,


requireTextDoesNotMatchPattern(pattern)

Wymaga odpowiedzi na brak dopasowania do wzorca.

Parametry

NazwaTypOpis
patternStringtekst nie może pasować do wzorca

Powroty

TextValidationBuilder – na potrzeby łańcuchów,


requireTextIsEmail()

Elementem tekstowym musi być adres e-mail.

Powroty

TextValidationBuilder – ten TextValidation, do łańcuchów


requireTextIsUrl()

Wymaga, aby element tekstowy był adresem URL.

Powroty

TextValidationBuilder – ten TextValidation, do łańcuchów


requireTextLengthGreaterThanOrEqualTo(number)

Wymagana jest długość odpowiedzi nie mniejsza niż wartość.

Parametry

NazwaTypOpis
numberIntegerdługość tekstu akapitu musi być większa od tej wartości

Powroty

TextValidationBuilder – na potrzeby łańcuchów,


requireTextLengthLessThanOrEqualTo(number)

Wymagana jest długość odpowiedzi krótsza od wartości.

Parametry

NazwaTypOpis
numberIntegerDługość tekstu akapitu nie może być większa od tej wartości

Powroty

TextValidationBuilder – na potrzeby łańcuchów,


requireTextMatchesPattern(pattern)

Wymaga odpowiedzi w celu dopasowania do wzorca.

Parametry

NazwaTypOpis
patternStringtekst musi być zgodny ze wzorcem

Powroty

TextValidationBuilder – na potrzeby łańcuchów,


requireWholeNumber()

Wymagana jest liczba całkowita.

Powroty

TextValidationBuilder – ten TextValidation, do łańcuchów