Class ParagraphTextValidationBuilder

ParagraphTextValidationBuilder

Element DataValidationBuilder dla: ParagraphTextValidation.

// Add a paragraph text item to a form and require the answer to be at least 100 characters.
var paragraphTextItem = form.addParagraphTextItem().setTitle('Describe yourself:');
var paragraphtextValidation = FormApp.createParagraphTextValidation()
  .setHelpText('Answer must be more than 100 characters.')
  .requireTextLengthGreaterThan(100);
paragraphTextItem.setValidation(paragraphtextValidation);

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
requireTextContainsPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderWymaga odpowiedzi na wzorzec.
requireTextDoesNotContainPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderWymaga odpowiedzi na brak wzorca.
requireTextDoesNotMatchPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderWymaga odpowiedzi na brak dopasowania do wzorca.
requireTextLengthGreaterThanOrEqualTo(number)ParagraphTextValidationBuilderWymagana jest długość odpowiedzi nie mniejsza niż wartość.
requireTextLengthLessThanOrEqualTo(number)ParagraphTextValidationBuilderWymagana jest długość odpowiedzi krótsza od wartości.
requireTextMatchesPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderWymaga odpowiedzi w celu dopasowania do wzorca.

Szczegółowa dokumentacja

requireTextContainsPattern(pattern)

Wymaga odpowiedzi na wzorzec.

Parametry

NazwaTypOpis
patternStringtekst musi zawierać wzorzec

Powroty

ParagraphTextValidationBuilder – na potrzeby łańcuchów,


requireTextDoesNotContainPattern(pattern)

Wymaga odpowiedzi na brak wzorca.

Parametry

NazwaTypOpis
patternStringtekst nie może zawierać wzorca

Powroty

ParagraphTextValidationBuilder – na potrzeby łańcuchów,


requireTextDoesNotMatchPattern(pattern)

Wymaga odpowiedzi na brak dopasowania do wzorca.

Parametry

NazwaTypOpis
patternStringtekst nie może pasować do wzorca

Powroty

ParagraphTextValidationBuilder – na potrzeby łańcuchów,


requireTextLengthGreaterThanOrEqualTo(number)

Wymagana jest długość odpowiedzi nie mniejsza niż wartość.

Parametry

NazwaTypOpis
numberIntegerdługość tekstu akapitu musi być większa od tej wartości

Powroty

ParagraphTextValidationBuilder – na potrzeby łańcuchów,


requireTextLengthLessThanOrEqualTo(number)

Wymagana jest długość odpowiedzi krótsza od wartości.

Parametry

NazwaTypOpis
numberIntegerDługość tekstu akapitu nie może być większa od tej wartości

Powroty

ParagraphTextValidationBuilder – na potrzeby łańcuchów,


requireTextMatchesPattern(pattern)

Wymaga odpowiedzi w celu dopasowania do wzorca.

Parametry

NazwaTypOpis
patternStringtekst musi być zgodny ze wzorcem

Powroty

ParagraphTextValidationBuilder – na potrzeby łańcuchów,