Class ParagraphTextValidationBuilder

ParagraphTextValidationBuilder,

Walidator danych ParagraphTextValidation.

// Add a paragraph text item to a form and require the answer to be at least 100 characters.
var paragraphTextItem = form.addParagraphTextItem().setTitle('Describe yourself:');
var paragraphtextValidation = FormApp.createParagraphTextValidation()
  .setHelpText('Answer must be more than 100 characters.')
  .requireTextLengthGreaterThan(100);
paragraphTextItem.setValidation(paragraphtextValidation);

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
requireTextContainsPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderWymaga odpowiedzi, która zawiera wzorzec.
requireTextDoesNotContainPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderWymaga odpowiedzi, która nie zawiera wzorca.
requireTextDoesNotMatchPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderWymaga odpowiedzi, która nie pasuje do wzorca.
requireTextLengthGreaterThanOrEqualTo(number)ParagraphTextValidationBuilderDługość odpowiedzi musi być większa lub równa wartości.
requireTextLengthLessThanOrEqualTo(number)ParagraphTextValidationBuilderWymaga długości odpowiedzi poniżej wartości.
requireTextMatchesPattern(pattern)ParagraphTextValidationBuilderWymaga odpowiedzi pasującej do wzorca.

Szczegółowa dokumentacja

requireTextContainsPattern(pattern)

Wymaga odpowiedzi, która zawiera wzorzec.

Parametry

NazwaTypOpis
patternStringTekst musi zawierać wzorzec

Zwróć

ParagraphTextValidationBuilder – dotyczy łańcucha


requireTextDoesNotContainPattern(pattern)

Wymaga odpowiedzi, która nie zawiera wzorca.

Parametry

NazwaTypOpis
patternStringTekst nie może zawierać wzorca

Zwróć

ParagraphTextValidationBuilder – dotyczy łańcucha


requireTextDoesNotMatchPattern(pattern)

Wymaga odpowiedzi, która nie pasuje do wzorca.

Parametry

NazwaTypOpis
patternStringtekst nie może pasować do wzorca

Zwróć

ParagraphTextValidationBuilder – dotyczy łańcucha


requireTextLengthGreaterThanOrEqualTo(number)

Długość odpowiedzi musi być większa lub równa wartości.

Parametry

NazwaTypOpis
numberIntegerdługość tekstu akapitu musi być większa od tej wartości

Zwróć

ParagraphTextValidationBuilder – dotyczy łańcucha


requireTextLengthLessThanOrEqualTo(number)

Wymaga długości odpowiedzi poniżej wartości.

Parametry

NazwaTypOpis
numberIntegerDługość tekstu akapitu nie może przekraczać tej wartości

Zwróć

ParagraphTextValidationBuilder – dotyczy łańcucha


requireTextMatchesPattern(pattern)

Wymaga odpowiedzi pasującej do wzorca.

Parametry

NazwaTypOpis
patternStringtekst musi pasować do wzorca

Zwróć

ParagraphTextValidationBuilder – dotyczy łańcucha