Class CheckboxValidationBuilder

CheckboxValidationBuilder

Element DataValidationBuilder dla: CheckboxValidation.

// Add a checkBox item to a form and require exactly two selections.
var checkBoxItem = form.addCheckboxItem();
checkBoxItem.setTitle('What two condiments would you like on your hot dog?');
checkBoxItem.setChoices([
  checkBoxItem.createChoice('Ketchup'),
  checkBoxItem.createChoice('Mustard'),
  checkBoxItem.createChoice('Relish')
]);
var checkBoxValidation = FormApp.createCheckboxValidation()
  .setHelpText(“Select two condiments.”)
  .requireSelectExactly(2)
  .build();
checkBoxItem.setValidation(checkBoxValidation);

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
requireSelectAtLeast(number)CheckboxValidationBuilderWymagaj co najmniej tak wielu opcji wyboru.
requireSelectAtMost(number)CheckboxValidationBuilderWymagaj wybrania maksymalnie tak wielu opcji.
requireSelectExactly(number)CheckboxValidationBuilderWymagaj wyboru dokładnie tak wielu opcji wyboru.

Szczegółowa dokumentacja

requireSelectAtLeast(number)

Wymagaj co najmniej tak wielu opcji wyboru.

Parametry

NazwaTypOpis
numberInteger

Powroty

CheckboxValidationBuilder – ten CheckboxValidationBuilder, do łańcuchów


requireSelectAtMost(number)

Wymagaj wybrania maksymalnie tak wielu opcji.

Parametry

NazwaTypOpis
numberInteger

Powroty

CheckboxValidationBuilder – ten CheckboxValidationBuilder, do łańcuchów


requireSelectExactly(number)

Wymagaj wyboru dokładnie tak wielu opcji wyboru.

Parametry

NazwaTypOpis
numberInteger

Powroty

CheckboxValidationBuilder – ten CheckboxValidationBuilder, do łańcuchów