Enum ParagraphHeading

ParagraphHeading

Lista standardowych nagłówków akapitów.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: DocumentApp.ParagraphHeading.NORMAL.

Aby skonfigurować styl nagłówka dla elementu ParagraphElement, użyj wartości liczbowej ParagraphHeading.

var body = DocumentApp.getActiveDocument().getBody();

// Append a paragraph, with heading 1.
var par1 = body.appendParagraph("Title");
par1.setHeading(DocumentApp.ParagraphHeading.HEADING1);

// Append a paragraph, with heading 2.
var par2 = body.appendParagraph("SubTitle");
par2.setHeading(DocumentApp.ParagraphHeading.HEADING2);

// Append a paragraph, with normal heading.
var par3 = body.appendParagraph("Text");
par3.setHeading(DocumentApp.ParagraphHeading.NORMAL);

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
NORMALEnumOpcja nagłówka zwykłego tekstu.
HEADING1EnumOpcja najwyższego nagłówka.
HEADING2EnumOpcja drugiego nagłówka.
HEADING3EnumTrzecia opcja nagłówka
HEADING4EnumCzwarta opcja nagłówka.
HEADING5EnumOpcja piątego nagłówka.
HEADING6EnumOpcja najniższego nagłówka.
TITLEEnumOpcja nagłówka tytułu.
SUBTITLEEnumOpcja nagłówka napisów.