Enum Charset

ที่ชาร์จ

enum ของ typesafe สำหรับชุดอักขระ

หากต้องการเรียก enum คุณจะต้องเรียกคลาส ชื่อ และพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุด เช่น Utilities.Charset.US_ASCII

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้Typeคำอธิบาย
US_ASCIIEnum
UTF_8Enum