Enum Charset

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
ชุดอักขระ

การแจกแจงประเภท typesafe ของชุดอักขระ

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
US_ASCIIEnum
UTF_8Enum