Enum RelativeDate

RelativeDate

Wyliczenie reprezentujące względne opcje dat służące do obliczania wartości do użycia w funkcji BooleanCriteria z uwzględnieniem daty.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.RelativeDate.TODAY.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
TODAYEnumPorównanie dat z bieżącą datą.
TOMORROWEnumPorównanie dat z datami późniejszymi.
YESTERDAYEnumPorównanie dat z wcześniejszymi datami.
PAST_WEEKEnumDaty mieszczące się w okresie ubiegłego tygodnia.
PAST_MONTHEnumDaty znajdujące się w okresie ubiegłego miesiąca.
PAST_YEAREnumDaty w okresie ubiegłego roku.