Class PivotGroupLimit

PivotGroupLimit

Dostęp do limitu grup tabel przestawnych i modyfikowanie go.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getCountLimit()IntegerPobiera limit wierszy lub kolumn w grupie elementów tabeli przestawnej.
getPivotGroup()PivotGroupZwraca grupę przestawną, do której należy limit.
remove()voidUsuwa limit liczby grup przestawnych.
setCountLimit(countLimit)PivotGroupLimitOkreśla limit liczby wierszy lub kolumn w grupie elementów tabeli przestawnej.

Szczegółowa dokumentacja

getCountLimit()

Pobiera limit wierszy lub kolumn w grupie elementów tabeli przestawnej.

Powroty

Integer – limit liczby wierszy lub kolumn.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getPivotGroup()

Zwraca grupę przestawną, do której należy limit.

Powroty

PivotGroup – grupa przestawna.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

remove()

Usuwa limit liczby grup przestawnych.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setCountLimit(countLimit)

Określa limit liczby wierszy lub kolumn w grupie elementów tabeli przestawnej.

Parametry

NazwaTypOpis
countLimitIntegerUstawiony limit liczby wierszy lub kolumn. Musi być liczbą dodatnią.

Powroty

PivotGroupLimit – limit grupy przestawnej na potrzeby łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets