Class DataSourceSpec

DataSourceSpec

Dostęp do ogólnych ustawień istniejącej specyfikacji źródła danych. Aby uzyskać dostęp do specyfikacji określonego źródła danych, użyj metody as...(). Aby utworzyć nową specyfikację źródła danych, użyj właściwości SpreadsheetApp.newDataSourceSpec().

tej klasy używaj tylko z danymi połączonymi z bazą danych.

Ten przykład pokazuje, jak pobrać informacje ze specyfikacji źródła danych BigQuery.

var dataSourceTable =
    SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName("Data Sheet 1").getDataSourceTables()[0];
var spec = dataSourceTable.getDataSource().getSpec();
if (spec.getType() == SpreadsheetApp.DataSourceType.BIGQUERY) {
  var bqSpec = spec.asBigQuery();
  Logger.log("Project ID: %s\n", bqSpec.getProjectId());
  Logger.log("Raw query string: %s\n", bqSpec.getRawQuery());
}

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
asBigQuery()BigQueryDataSourceSpecPobiera specyfikację źródła danych BigQuery.
copy()DataSourceSpecBuilderTworzy element DataSourceSpecBuilder na podstawie ustawień tego źródła danych.
getParameters()DataSourceParameter[]Pobiera parametry źródła danych.
getType()DataSourceTypePobiera typ źródła danych.

Szczegółowa dokumentacja

asBigQuery()

Pobiera specyfikację źródła danych BigQuery.

Zwróć

BigQueryDataSourceSpec – specyfikacja źródła danych BigQuery.


copy()

Tworzy element DataSourceSpecBuilder na podstawie ustawień tego źródła danych.

Zwróć

DataSourceSpecBuilder – konstruktor.


getParameters()

Pobiera parametry źródła danych.

Zwróć

DataSourceParameter[] – lista parametrów.


getType()

Pobiera typ źródła danych.

Zwróć

DataSourceType – typ źródła danych.