Enum DataSourceType

DataSourceType

Wyliczenie typów źródeł danych.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.DataSourceType.BIGQUERY.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
DATA_SOURCE_TYPE_UNSUPPORTEDEnumTyp źródła danych, który nie jest obsługiwany w Apps Script.
BIGQUERYEnumŹródło danych BigQuery.