Class DataSourceSheetFilter

DataSourceSheetFilter

uzyskiwać dostęp do istniejącego filtra arkusza źródła danych i go modyfikować; Aby utworzyć nowy filtr arkusza źródła danych, użyj funkcji DataSourceSheet.addFilter(columnName, filterCriteria).

Używaj tej klasy tylko z danymi połączonymi z bazą danych.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getDataSourceColumn()DataSourceColumnZwraca kolumnę źródła danych, do której odnosi się ten filtr.
getDataSourceSheet()DataSourceSheetZwraca wartość DataSourceSheet, do której należy ten filtr.
getFilterCriteria()FilterCriteriaZwraca kryteria filtra.
remove()voidUsuwa ten filtr z obiektu źródła danych.
setFilterCriteria(filterCriteria)DataSourceSheetFilterUstawia kryteria filtrowania.

Szczegółowa dokumentacja

getDataSourceColumn()

Zwraca kolumnę źródła danych, do której odnosi się ten filtr.

Powroty

DataSourceColumn – kolumna źródła danych.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceSheet()

Zwraca wartość DataSourceSheet, do której należy ten filtr.

Powroty

DataSourceSheet – arkusz źródła danych, do którego należy dany filtr.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFilterCriteria()

Zwraca kryteria filtra.

Powroty

FilterCriteria – kryteria filtrowania danego filtra.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

remove()

Usuwa ten filtr z obiektu źródła danych.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFilterCriteria(filterCriteria)

Ustawia kryteria filtrowania.

Parametry

NazwaTypOpis
filterCriteriaFilterCriteriaKryteria filtra do ustawienia.

Powroty

DataSourceSheetFilter – filtr tworzenia łańcuchów.

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets