Class DataExecutionStatus

DataExecutionStatus

Stan wykonania danych.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getErrorCode()DataExecutionErrorCodePobiera kod błędu wykonania danych.
getErrorMessage()StringPobiera komunikat o błędzie wykonania danych.
getExecutionState()DataExecutionStatePobiera stan wykonania danych.
getLastExecutionTime()DatePobiera czas ostatniego wykonania danych niezależnie od stanu wykonania.
getLastRefreshedTime()DatePobiera czas ostatniego odświeżenia danych.
isTruncated()BooleanZwraca wartość true, jeśli dane z ostatniego udanego wykonania zostały obcięte, lub false w innym przypadku.

Szczegółowa dokumentacja

getErrorCode()

Pobiera kod błędu wykonania danych.

Powroty

DataExecutionErrorCode – kod błędu.


getErrorMessage()

Pobiera komunikat o błędzie wykonania danych. Wiadomość może być pusta.

Powroty

String – komunikat o błędzie.


getExecutionState()

Pobiera stan wykonania danych.

Powroty

DataExecutionState – stan wykonania.


getLastExecutionTime()

Pobiera czas ostatniego wykonania danych niezależnie od stanu wykonania.

Powroty

Date – czas ostatniego wykonania lub null, jeśli nigdy nie było wykonywane żadne zapytanie.


getLastRefreshedTime()

Pobiera czas ostatniego odświeżenia danych.

Powroty

Date – czas ostatniego odświeżenia lub null, jeśli dane nie zostały wykonane pomyślnie.


isTruncated()

Zwraca wartość true, jeśli dane z ostatniego udanego wykonania zostały obcięte, lub false w innym przypadku.

Powroty

BooleanTrue, jeśli dane podczas wykonywania są obcięte, lub false w innym przypadku.