Enum DataExecutionState

DataExecutionState

Wyliczenie stanów wykonania danych.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.DataExecutionState.RUNNING.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
DATA_EXECUTION_STATE_UNSUPPORTEDEnumStan wykonywania danych nie jest obsługiwany w Apps Script.
RUNNINGEnumWykonywanie danych zostało rozpoczęte.
SUCCESSEnumWykonanie danych zostało zakończone i pomyślne.
ERROREnumPrzetwarzanie danych zostało zakończone i wystąpiły błędy.
NOT_STARTEDEnumWykonywanie danych się nie rozpoczęło.