Enum CopyPasteType

CopyPasteType

Lista możliwych specjalnych typów wklejania.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_NORMAL.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
PASTE_NORMALEnumWklej wartości, formuły, formaty i scalone komórki.
PASTE_NO_BORDERSEnumWklej wartości, formuły, formaty i scalenie, ale bez obramowań.
PASTE_FORMATEnumWklej tylko format.
PASTE_FORMULAEnumWklej tylko formuły.
PASTE_DATA_VALIDATIONEnumWklej tylko funkcję sprawdzania poprawności danych.
PASTE_VALUESEnumWklej wartości TYLKO bez formatów, formuł ani scalania.
PASTE_CONDITIONAL_FORMATTINGEnumWklej tylko reguły dotyczące kolorów.
PASTE_COLUMN_WIDTHSEnumWklej tylko szerokości kolumn.