Enum PredefinedLayout

PredefinedLayout

Wstępnie zdefiniowane układy. Są to często spotykane układy w prezentacjach. Nie ma jednak gwarancji, że te układy występują w bieżącym wzorcu, ponieważ mogły zostać usunięte lub nie stanowią części używanego motywu. Dodatkowo mogły zostać zmienione obiekty zastępcze w poszczególnych układach.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.PredefinedLayout.BLANK.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
UNSUPPORTEDEnumNieobsługiwany układ.
BLANKEnumPusty układ bez obiektów zastępczych.
CAPTION_ONLYEnumUkład z podpisem na dole.
TITLEEnumUkład z tytułem i podtytułem.
TITLE_AND_BODYEnumUkład z tytułem i treścią.
TITLE_AND_TWO_COLUMNSEnumUkład z tytułem i 2 kolumnami.
TITLE_ONLYEnumUkład zawierający tylko tytuł.
SECTION_HEADEREnumUkład z tytułem sekcji.
SECTION_TITLE_AND_DESCRIPTIONEnumUkład z tytułem i podtytułem po jednej stronie, a opisem po drugiej.
ONE_COLUMN_TEXTEnumUkład z 1 tytułem i 1 treścią umieszczonymi w jednej kolumnie.
MAIN_POINTEnumUkład z punktem głównym.
BIG_NUMBEREnumUkład z dużym nagłówkiem z dużą liczbą.