Enum ListPreset

ListPreset

Gotowe wzorce glifów do tworzenia list w tekście.

Te gotowe ustawienia używają tych glifów:

 • ARROW: strzałka ➔ odpowiada punktowi kodowemu Unicode U+2794
 • ARROW3D: strzałka z cieniowaniem 3D, ⇥ odpowiadający punktowi kodu Unicode U+27a2
 • Pole wyboru: pusty kwadrat, ❏ odpowiadający punktowi kodu Unicode U+274f
 • okrąg: puste kółko, ○ odpowiadające punktowi kodu Unicode U+25cb
 • DIAMOND: wypełniony romb, ◆ odpowiadający punktowi kodu Unicode U+25c6
 • DIDIONDX: romb z kodem 'x', ⇥ odpowiadający punktowi kodu Unicode U+2756
 • HOLLOWDIAMOND: pusty romb, ◇ odpowiadający punktowi kodu Unicode U+25c7
 • DISC: pełny okrąg, ● odpowiadający punktowi kodu Unicode U+25cf
 • Kwadratowy: czarny kwadrat i ■
 • Gwiazdka: ★, symbol oznaczający kod Unicode U+2605
 • ALPHA: mała litera, taka jak 'a' i#39;b' lub'c'.
 • WIELKIE LITERY: pisane wielką literą, np. 'A&33; 'B' lub
 • DIGIT: cyfry, np. '1', '2' lub '3'.
 • zero Liczby zawierające więcej niż jedną cyfrę nie są poprzedzone zerem.
 • ROMAN: Mała cyfra rzymska, np. 'i' i#39;ii' lub'iii'.
 • WIELKIE LITERY: wielkie cyfry rzymskie, np. 'I' 'II' lub
 • LEFTTRIANGLE: trójkąt skierowany w lewo, ◄ odpowiadający punktowi kodu Unicode U+25c4

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
DISC_CIRCLE_SQUAREEnumLista z glifami „DISC”, „Circle” i „ Square” na pierwszych 3 poziomach zagnieżdżenia listy.
DIAMONDX_ARROW3D_SQUAREEnumLista z glifami „DIAMONDX”, „ARROW3D” i „kwadratowymi” dla pierwszych 3 poziomów zagnieżdżenia listy.
CHECKBOXEnumLista z glifami „CheckBOX” dla wszystkich poziomów zagnieżdżania listy.
ARROW_DIAMOND_DISCEnumLista z glifami „ARROW”, „DIAMOND” i „DISC” dla pierwszych 3 poziomów zagnieżdżenia listy.
STAR_CIRCLE_SQUAREEnumLista z glifymi „GWIAZDKA”, „OKREŚĆ” i „KWALIFIKACJA” na pierwszych 3 poziomach zagnieżdżenia listy.
ARROW3D_CIRCLE_SQUAREEnumLista z glifami „ARROW3D”, „Circle” i „kwadratowymi” dla pierwszych 3 poziomów zagnieżdżenia listy.
LEFTTRIANGLE_DIAMOND_DISCEnumLista z glifami „LEFTTRIANGLE”, „DIAMOND” i „DISC” dla pierwszych 3 poziomów zagnieżdżenia listy.
DIAMONDX_HOLLOWDIAMOND_SQUAREEnumLista z glifami „DIAMONDX”, „HOLLOWDIAMOND” i „kwadratowymi” dla pierwszych 3 poziomów zagnieżdżenia listy.
DIAMOND_CIRCLE_SQUAREEnumLista z glifami „DIAMOND”, „Circle” i „kwadratowymi” dla pierwszych 3 poziomów zagnieżdżenia listy.
DIGIT_ALPHA_ROMANEnumLista z glifami „DIGIT”, „ALPHA” i „ROMAN” dla pierwszych 3 poziomów zagnieżdżania listy, po których następuje kropki.
DIGIT_ALPHA_ROMAN_PARENSEnumLista z glifami „DIGIT”, „ALPHA” i „ROMAN” dla pierwszych 3 poziomów zagnieżdżania listy, po której następuje nawias.
DIGIT_NESTEDEnumLista z glifami „DIGIT” rozdzielonymi kropkami, w której każdy poziom zagnieżdżenia wykorzystuje poprzedni poziom glifu jako prefiks. Na przykład: '1.', '1.1.' '2.', '2.2.'.
UPPERALPHA_ALPHA_ROMANEnumLista z glifami „UPPERALPHA”, „ALPHA” i „ROMAN” dla pierwszych 3 poziomów zagnieżdżania listy, po których następuje kropki.
UPPERROMAN_UPPERALPHA_DIGITEnumLista z glifami „UPPERROPH”, „UPPERALPHA” i „DIGIT” na początku 3 poziomów zagnieżdżania listy, po których następuje kropki.
ZERODIGIT_ALPHA_ROMANEnumLista z glifami „ZERODIGIT”, „ALPHA” i „ROMAN” dla pierwszych 3 poziomów zagnieżdżania listy, po których następuje kropki.