Class Border

Obramowanie

Opisuje obramowanie wokół elementu.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getDashStyle()DashStylePobiera DashStyle obramowania.
getLineFill()LineFillPobiera LineFill obramowania.
getWeight()NumberZwraca grubość obramowania w punktach.
isVisible()BooleanWskazuje, czy obramowanie jest widoczne.
setDashStyle(style)BorderUstawia DashStyle obramowania.
setTransparent()BorderUstawia przezroczyste obramowanie.
setWeight(points)BorderUstawia grubość obramowania w punktach.

Szczegółowa dokumentacja

getDashStyle()

Pobiera DashStyle obramowania.

Powroty

DashStyle

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getLineFill()

Pobiera LineFill obramowania.

Powroty

LineFill

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

getWeight()

Zwraca grubość obramowania w punktach. Zwraca wartość null, jeśli element nie ma obramowania.

Powroty

Number

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

isVisible()

Wskazuje, czy obramowanie jest widoczne.

Powroty

Boolean

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setDashStyle(style)

Ustawia DashStyle obramowania.

Ustawienie elementu DashStyle na przezroczystym obramowaniu powoduje, że jest on widoczny.

Parametry

NazwaTypOpis
styleDashStyle

Powroty

Border

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setTransparent()

Ustawia przezroczyste obramowanie.

Powroty

Border

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations

setWeight(points)

Ustawia grubość obramowania w punktach.

Ustawienie wagi na przezroczystym obramowaniu powoduje, że jest ono widoczne.

Parametry

NazwaTypOpis
pointsNumber

Powroty

Border

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/presentations.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/presentations