Enum AlignmentPosition

AlignmentPosition

Pozycja wyrównania do zastosowania.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SlidesApp.AlignmentPosition.CENTER.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
CENTEREnumWyrównaj do środka.
HORIZONTAL_CENTEREnumWyrównaj do środka (w poziomie).
VERTICAL_CENTEREnumWyrównaj do środka w pionie.