Enum Type

Typ

Wyliczenie reprezentujące typ mapy do renderowania.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: Maps.Type.ROADMAP.

Zobacz też

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
ROADMAPEnumStandardowy plan działania widoczny zwykle na stronie Map Google.
SATELLITEEnumMapę satelitarną.
TERRAINEnumFizyczna mapa przedstawiająca ukształtowanie terenu i roślinność.
HYBRIDEnumŁącznik map satelitarnych i map z planem realizacji, pokazujący przezroczystą warstwę głównych ulic i nazw miejsc na mapie satelitarnej.