Enum MarkerSize

MarkerSize

Enum แสดงขนาดของเครื่องหมายที่เพิ่มลงในแผนที่

หากต้องการเรียก enum คุณจะต้องเรียกคลาส ชื่อ และพร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุด เช่น Maps.MarkerSize.TINY

ดูเพิ่มเติม

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้Typeคำอธิบาย
TINYEnumตลาดขนาดเล็ก (มีขายน้อยที่สุด) ป้ายกำกับจะไม่ปรากฏบนเครื่องหมายขนาดนี้
MIDEnumตัวทำเครื่องหมายขนาดกลาง (มีขนาดใหญ่ที่สุด)
SMALLEnumเครื่องหมายขนาดเล็ก ป้ายกำกับจะไม่ปรากฏบนเครื่องหมายขนาดนี้