Enum Format

Format

Wyliczenie reprezentujące format obrazu mapy.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: Maps.Format.PNG.

Zobacz też

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
PNGEnum8-bitowy format PNG.
PNG8Enum8-bitowy format PNG.
PNG32Enum32-bitowy format PNG.
GIFEnumformat GIF.
JPGEnumFormat JPEG.
JPG_BASELINEEnumFormat JPEG nieprogresywny.