Enum FeedbackType

Rodzaj opinii

Wyliczenie wskazujące obsługiwane typy opinii. Typy opinii są dostępne w witrynie FormApp.FeedbackType.

// Open a form by ID and add a new list item.
var form = FormApp.openById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var item = form.addListItem();
item.setTitle('Do you prefer cats or dogs?');
// Set "Dogs" as the correct answer to this question.
item.setChoices([
  item.createChoice('Dogs', true),
  item.createChoice('Cats', false)]);
// Add feedback which will be shown for correct responses; ie "Dogs".
item.setFeedbackForCorrect(
    FormApp.createFeedback().setDisplayText("Dogs rule, cats drool.").build());

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
CORRECTEnumOpinie, które są automatycznie wyświetlane osobom, które odpowiedziały na pytanie. Prawidłową opinię można dołączyć tylko do typu pytania, który obsługuje automatyczną ocenę (np. radio, pole wyboru, zaznaczenie)
INCORRECTEnumOpinie, które są automatycznie wyświetlane osobom, które udzieliły odpowiedzi na pytanie. Nieprawidłowa odpowiedź może zostać dołączona tylko do typu pytania, który obsługuje automatyczną ocenę (np. radio, pole wyboru, zaznaczenie)
GENERALEnumOpinia wyświetlana automatycznie użytkownikom, gdy prześlą odpowiedź. Ogólne opinie można dołączyć tylko do typów pytań, które nie obsługują automatycznej oceny, ale mogą być oceniane (np. nie mają zastosowania do siatki)