Enum DestinationType

Typ miejsca docelowego

Wyliczenie reprezentujące obsługiwane typy miejsc docelowych odpowiedzi na formularz. Wszystkie formularze, w tym te, które nie mają wyraźnie ustawionego miejsca docelowego, zapisują kopię odpowiedzi w magazynie odpowiedzi formularza. Dostęp do typów miejsc docelowych można uzyskać z adresu FormApp.DestinationType.

Aby wywołać wyliczenie, musisz wywołać jego klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: FormApp.DestinationType.SPREADSHEET.

// Open a form by ID and create a new spreadsheet.
var form = FormApp.openById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var ss = SpreadsheetApp.create('Spreadsheet Name');

// Update the form's response destination.
form.setDestination(FormApp.DestinationType.SPREADSHEET, ss.getId());

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
SPREADSHEETEnumArkusz kalkulacyjny Arkuszy Google przeznaczony do odpowiedzi na pytania z formularza.