Enum DestinationType

Typ miejsca docelowego

Wyliczenie wskazujące obsługiwane typy miejsc docelowych odpowiedzi na formularz. Wszystkie formularze, w tym te, które nie mają wyraźnie określonego miejsca docelowego, zapisz kopię odpowiedzi w formularzu odpowiedzi. Typy miejsc docelowych są dostępne w FormApp.DestinationType.

// Open a form by ID and create a new spreadsheet.
var form = FormApp.openById('1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz');
var ss = SpreadsheetApp.create('Spreadsheet Name');

// Update the form's response destination.
form.setDestination(FormApp.DestinationType.SPREADSHEET, ss.getId());

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
SPREADSHEETEnumArkusz kalkulacyjny Google jako miejsce docelowe odpowiedzi na pytania formularza.