Enum VerticalAlignment

VerticalAlignment

Lista obsługiwanych typów wyrównania w pionie.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: DocumentApp.VerticalAlignment.BOTTOM.

Aby ustawić wyrównanie w pionie komórek tabeli, użyj wyliczenia VerticalAlignment.

var body = DocumentApp.getActiveDocument().getBody();

// Append table containing two cells.
var table = body.appendTable([['Top', 'Center', 'Bottom']]);

// Align the first cell's contents to the top.
table.getCell(0, 0).setVerticalAlignment(DocumentApp.VerticalAlignment.TOP);

// Align the second cell's contents to the center.
table.getCell(0, 1).setVerticalAlignment(DocumentApp.VerticalAlignment.CENTER);

// Align the third cell's contents to the bottom.
table.getCell(0, 2).setVerticalAlignment(DocumentApp.VerticalAlignment.BOTTOM);

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
BOTTOMEnumOpcja wyrównania do dołu.
CENTEREnumOpcja wyrównania do środka.
TOPEnumOpcja wyrównania do góry.