Class RangeBuilder

RangeBuilder

Kreator służący do tworzenia obiektów Range na podstawie elementów dokumentu.

// Change the user's selection to a range that includes every table in the document.
var doc = DocumentApp.getActiveDocument();
var rangeBuilder = doc.newRange();
var tables = doc.getBody().getTables();
for (var i = 0; i < tables.length; i++) {
 rangeBuilder.addElement(tables[i]);
}
doc.setSelection(rangeBuilder.build());

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
addElement(element)RangeBuilderDodaje cały obiekt Element do: RangeBuilder.
addElement(textElement, startOffset, endOffsetInclusive)RangeBuilderDodaje częściowy element Text do elementu RangeBuilder.
addElementsBetween(startElement, endElementInclusive)RangeBuilderDodaje 2 całe elementy oraz wszystkie elementy między nimi do tego elementu RangeBuilder.
addElementsBetween(startTextElement, startOffset, endTextElementInclusive, endOffsetInclusive)RangeBuilderDodaje 2 częściowe elementy Text i wszystkie elementy między nimi do elementu RangeBuilder.
addRange(range)RangeBuilderDodaje zawartość innego elementu Range do tego elementu RangeBuilder.
build()RangeKonstruuje Range na podstawie ustawień zastosowanych do kreatora.
getRangeElements()RangeElement[]Pobiera wszystkie elementy w elemencie Range, w tym częściowe elementy Text (np. w przypadku wyboru zawierającego tylko część elementu Text).

Szczegółowa dokumentacja

addElement(element)

Dodaje cały obiekt Element do: RangeBuilder.

Parametry

NazwaTypOpis
elementElementelement do dodania

Powroty

RangeBuilder – ten kreator do tworzenia łańcuchów

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

addElement(textElement, startOffset, endOffsetInclusive)

Dodaje częściowy element Text do elementu RangeBuilder.

Parametry

NazwaTypOpis
textElementTextelement tekstowy, który ma zostać dodany częściowo
startOffsetIntegerliczba znaków przed pierwszym znakiem, który ma zostać uwzględniony (czyli indeks pierwszego znaku w zakresie)
endOffsetInclusiveIntegerliczba znaków przed ostatnim znakiem, który ma być uwzględniony (czyli indeksem ostatniego znaku w zakresie)

Powroty

RangeBuilder – ten kreator do tworzenia łańcuchów

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

addElementsBetween(startElement, endElementInclusive)

Dodaje 2 całe elementy oraz wszystkie elementy między nimi do tego elementu RangeBuilder.

Parametry

NazwaTypOpis
startElementElementpierwszy element do dodania
endElementInclusiveElementostatni element do dodania

Powroty

RangeBuilder – ten kreator do tworzenia łańcuchów

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

addElementsBetween(startTextElement, startOffset, endTextElementInclusive, endOffsetInclusive)

Dodaje 2 częściowe elementy Text i wszystkie elementy między nimi do elementu RangeBuilder.

Parametry

NazwaTypOpis
startTextElementTextpierwszy element tekstowy, który zostanie częściowo dodany;
startOffsetIntegerliczba znaków przed pierwszym znakiem argumentu startTextElement, który ma zostać uwzględniony (czyli indeks pierwszego znaku w zakresie)
endTextElementInclusiveTextostatni element tekstowy do częściowego dodania,
endOffsetInclusiveIntegerliczba znaków przed ostatnim znakiem elementu endTextElementInclusive, który ma być uwzględniony (czyli indeksem ostatniego znaku w zakresie)

Powroty

RangeBuilder – ten kreator do tworzenia łańcuchów

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

addRange(range)

Dodaje zawartość innego elementu Range do tego elementu RangeBuilder.

Parametry

NazwaTypOpis
rangeRangezakres, do którego należy dodać elementy

Powroty

RangeBuilder – ten kreator do tworzenia łańcuchów

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

build()

Konstruuje Range na podstawie ustawień zastosowanych do kreatora.

Powroty

Range – nowo utworzony zakres.


getRangeElements()

Pobiera wszystkie elementy w elemencie Range, w tym częściowe elementy Text (np. w przypadku wyboru zawierającego tylko część elementu Text). Aby sprawdzić, czy element Text jest uwzględniony w zakresie tylko częściowo, zobacz RangeElement.isPartial().

Powroty

RangeElement[] – tablica elementów w kolejności, w jakiej występują w dokumencie;

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

Wycofane metody