Class Range

Zakres

Zakres elementów w dokumencie. Wybór użytkownika jest reprezentowany m.in. jako Range. Skrypty mają dostęp tylko do użytkownika, który uruchamia skrypt, i tylko wtedy, gdy jest powiązany z dokumentem.

// Bold all selected text.
var selection = DocumentApp.getActiveDocument().getSelection();
if (selection) {
 var elements = selection.getRangeElements();
 for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
  var element = elements[i];

  // Only modify elements that can be edited as text; skip images and other non-text elements.
  if (element.getElement().editAsText) {
   var text = element.getElement().editAsText();

   // Bold the selected part of the element, or the full element if it's completely selected.
   if (element.isPartial()) {
    text.setBold(element.getStartOffset(), element.getEndOffsetInclusive(), true);
   } else {
    text.setBold(true);
   }
  }
 }
}

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getRangeElements()RangeElement[]Pobiera wszystkie elementy w elemencie Range, w tym częściowe elementy Text (np. w przypadku wyboru zawierającego tylko część elementu Text).

Szczegółowa dokumentacja

getRangeElements()

Pobiera wszystkie elementy w elemencie Range, w tym częściowe elementy Text (np. w przypadku wyboru zawierającego tylko część elementu Text). Aby sprawdzić, czy element Text jest uwzględniony w zakresie tylko częściowo, zobacz RangeElement.isPartial().

Powroty

RangeElement[] – tablica elementów w kolejności, w jakiej występują w dokumencie;

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/documents.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/documents

Wycofane metody