Class Divider

Sezon

Separator poziomy. Aby dodać separator do karty dodatku, użyj metody newDivider() w aplikacji CardService. Poniższy przykład pokazuje tworzenie prostej karty z 2 akapitami rozdzielanymi przecinkami.

function buildCard() {
  let cardSection1TextParagraph1 = CardService.newTextParagraph()
    .setText('Hello world!');

  let cardSection1Divider1 = CardService.newDivider();

  let cardSection1TextParagraph2 = CardService.newTextParagraph()
    .setText('Hello world!');

  let cardSection1 = CardService.newCardSection()
    .addWidget(cardSection1TextParagraph1)
    .addWidget(cardSection1Divider1)
    .addWidget(cardSection1TextParagraph2);

  let card = CardService.newCardBuilder()
    .addSection(cardSection1)
    .build();

  return card;
}