Usługa dotycząca treści w Zakupach Google

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Usługa Content API umożliwia korzystanie z interfejsu Google Content API for Shopping w Apps Script. Ten interfejs pozwala użytkownikom Google Merchant Center przesyłać produkty i zarządzać nimi, a także zarządzać kontami Merchant Center.

Szczegółowe informacje o tej usłudze znajdziesz w dokumentacji referencyjnej dotyczącej Google Content API for Shopping. Podobnie jak wszystkie zaawansowane usługi Apps Script, usługa Content Shopping korzysta z tych samych obiektów, metod i parametrów co publiczny interfejs API.

Źródła

Szczegółowe informacje o tej usłudze znajdziesz w dokumentacji dotyczącej interfejsu Google Content API for Shopping API. Podobnie jak wszystkie usługi zaawansowane w Apps Script, zaawansowana usługa Arkusze używa tych samych obiektów, metod i parametrów co publiczny interfejs API. Więcej informacji znajdziesz w temacie Jak powstają podpisy metod.

Aby zgłosić problemy i znaleźć inną pomoc, zapoznaj się z przewodnikiem pomocy Google Content API for Shopping.

Przykładowy kod

Poniżej pokazujemy, jak korzystać z kilku funkcji usługi treści w Zakupach Google.

Wstaw produkt

Ten przykład pokazuje, jak wstawić jeden produkt na dane konto Merchant Center.

Advanced/shoppingContent.gs
/**
 * Inserts a product into the products list. Logs the API response.
 */
function productInsert() {
 const merchantId = 123456; // Replace this with your Merchant Center ID.
 // Create a product resource and insert it
 const productResource = {
  'offerId': 'book123',
  'title': 'A Tale of Two Cities',
  'description': 'A classic novel about the French Revolution',
  'link': 'http://my-book-shop.com/tale-of-two-cities.html',
  'imageLink': 'http://my-book-shop.com/tale-of-two-cities.jpg',
  'contentLanguage': 'en',
  'targetCountry': 'US',
  'channel': 'online',
  'availability': 'in stock',
  'condition': 'new',
  'googleProductCategory': 'Media > Books',
  'productType': 'Media > Books',
  'gtin': '9780007350896',
  'price': {
   'value': '2.50',
   'currency': 'USD'
  },
  'shipping': [{
   'country': 'US',
   'service': 'Standard shipping',
   'price': {
    'value': '0.99',
    'currency': 'USD'
   }
  }],
  'shippingWeight': {
   'value': '2',
   'unit': 'pounds'
  }
 };

 try {
  response = ShoppingContent.Products.insert(productResource, merchantId);
  // RESTful insert returns the JSON object as a response.
  Logger.log(response);
 } catch (e) {
  // TODO (Developer) - Handle exceptions
  Logger.log('Failed with error: $s', e.error);
 }
}

Wyświetlenie listy produktów

Ten przykład pokazuje, jak wymienić produkty w przypadku danego konta Merchant Center.

Advanced/shoppingContent.gs
/**
 * Lists the products for a given merchant.
 */
function productList() {
 const merchantId = 123456; // Replace this with your Merchant Center ID.
 let pageToken;
 let pageNum = 1;
 const maxResults = 10;
 try {
  do {
   const products = ShoppingContent.Products.list(merchantId, {
    pageToken: pageToken,
    maxResults: maxResults
   });
   Logger.log('Page ' + pageNum);
   if (products.resources) {
    for (let i = 0; i < products.resources.length; i++) {
     Logger.log('Item [' + i + '] ==> ' + products.resources[i]);
    }
   } else {
    Logger.log('No more products in account ' + merchantId);
   }
   pageToken = products.nextPageToken;
   pageNum++;
  } while (pageToken);
 } catch (e) {
  // TODO (Developer) - Handle exceptions
  Logger.log('Failed with error: $s', e.error);
 }
}

Wstaw zbiorczo produkty

Ten przykład wykorzystuje Products.custombatch, aby wstawić 3 produkty jednocześnie.

Advanced/shoppingContent.gs
/**
 * Batch updates products. Logs the response.
 * @param {object} productResource1 The first product resource.
 * @param {object} productResource2 The second product resource.
 * @param {object} productResource3 The third product resource.
 */
function custombatch(productResource1, productResource2, productResource3) {
 const merchantId = 123456; // Replace this with your Merchant Center ID.
 custombatchResource = {
  'entries': [
   {
    'batchId': 1,
    'merchantId': merchantId,
    'method': 'insert',
    'productId': 'book124',
    'product': productResource1
   },
   {
    'batchId': 2,
    'merchantId': merchantId,
    'method': 'insert',
    'productId': 'book125',
    'product': productResource2
   },
   {
    'batchId': 3,
    'merchantId': merchantId,
    'method': 'insert',
    'productId': 'book126',
    'product': productResource3
   }
  ]
 };
 try {
  const response = ShoppingContent.Products.custombatch(custombatchResource);
  Logger.log(response);
 } catch (e) {
  // TODO (Developer) - Handle exceptions
  Logger.log('Failed with error: $s', e.error);
 }
}

Aktualizowanie podatków na poziomie konta

Ten przykładowy kod korzysta z Accounttax do aktualizowania danych podatnika na poziomie konta w Merchant Center. Więcej informacji o podatkach i dostawie na poziomie konta znajdziesz w przewodniku po interfejsach API.

Advanced/shoppingContent.gs
/**
 * Updates content account tax information.
 * Logs the API response.
 */
function updateAccountTax() {
 // Replace this with your Merchant Center ID.
 const merchantId = 123456;

 // Replace this with the account that you are updating taxes for.
 const accountId = 123456;

 try {
  const accounttax = ShoppingContent.Accounttax.get(merchantId, accountId);
  Logger.log(accounttax);

  const taxInfo = {
   accountId: accountId,
   rules: [
    {
     'useGlobalRate': true,
     'locationId': 21135,
     'shippingTaxed': true,
     'country': 'US'
    },
    {
     'ratePercent': 3,
     'locationId': 21136,
     'country': 'US'
    },
    {
     'ratePercent': 2,
     'locationId': 21160,
     'shippingTaxed': true,
     'country': 'US'
    }
   ]
  };

  Logger.log(ShoppingContent.Accounttax
    .update(taxInfo, merchantId, accountId));
 } catch (e) {
  // TODO (Developer) - Handle exceptions
  Logger.log('Failed with error: $s', e.error);
 }
}