Zaawansowana usługa Dysku

Zaawansowana usługa Dysk umożliwia korzystanie z interfejsu Google Drive API w Apps Script. Podobnie jak wbudowana usługa Dysk Apps Script, ten interfejs API umożliwia skryptom tworzenie, znajdowanie i modyfikowanie plików oraz folderów na Dysku Google. W większości przypadków usługa wbudowana jest łatwiejsza w użyciu, ale ta zaawansowana usługa oferuje kilka dodatkowych funkcji, w tym dostęp do niestandardowych właściwości plików oraz wersji plików i folderów.

Dokumentacja

Szczegółowe informacje o tej usłudze znajdziesz w dokumentacji referencyjnej interfejsu Google Drive API. Podobnie jak wszystkie usługi zaawansowane w Apps Script, zaawansowana usługa Dysku używa tych samych obiektów, metod i parametrów co publiczny interfejs API. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat określania podpisów metod.

Aby zgłosić problemy i uzyskać pomoc, zapoznaj się z przewodnikiem pomocy po interfejsie Drive API.

Przykładowy kod

Przykładowy kod w tej sekcji korzysta z wersji 3 interfejsu API.

Prześlij pliki

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zapisać plik na Dysku użytkownika.

advanced/drive.gs
/**
 * Uploads a new file to the user's Drive.
 */
function uploadFile() {
 try {
  // Makes a request to fetch a URL.
  const image = UrlFetchApp.fetch('http://goo.gl/nd7zjB').getBlob();
  let file = {
   name: 'google_logo.png',
   mimeType: 'image/png'
  };
  // Create a file in the user's Drive.
  file = Drive.Files.create(file, image, {'fields': 'id,size'});
  console.log('ID: %s, File size (bytes): %s', file.id, file.size);
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  console.log('Failed to upload file with error %s', err.message);
 }
}

Wyświetlanie listy folderów

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wyświetlić listę folderów najwyższego poziomu na Dysku użytkownika. Zwróć uwagę na korzystanie z tokenów stron, aby uzyskać dostęp do pełnej listy wyników.

advanced/drive.gs
/**
 * Lists the top-level folders in the user's Drive.
 */
function listRootFolders() {
 const query = '"root" in parents and trashed = false and ' +
  'mimeType = "application/vnd.google-apps.folder"';
 let folders;
 let pageToken = null;
 do {
  try {
   folders = Drive.Files.list({
    q: query,
    pageSize: 100,
    pageToken: pageToken
   });
   if (!folders.files || folders.files.length === 0) {
    console.log('All folders found.');
    return;
   }
   for (let i = 0; i < folders.files.length; i++) {
    const folder = folders.files[i];
    console.log('%s (ID: %s)', folder.name, folder.id);
   }
   pageToken = folders.nextPageToken;
  } catch (err) {
   // TODO (developer) - Handle exception
   console.log('Failed with error %s', err.message);
  }
 } while (pageToken);
}

Wyświetlenie listy wersji

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak wyświetlić listę wersji danego pliku. Pamiętaj, że niektóre pliki mogą mieć kilka wersji, dlatego aby uzyskać dostęp do pełnej listy wyników, użyj tokenów stron.

advanced/drive.gs
/**
 * Lists the revisions of a given file.
 * @param {string} fileId The ID of the file to list revisions for.
 */
function listRevisions(fileId) {
 let revisions;
 const pageToken = null;
 do {
  try {
   revisions = Drive.Revisions.list(
     fileId,
     {'fields': 'revisions(modifiedTime,size),nextPageToken'});
   if (!revisions.revisions || revisions.revisions.length === 0) {
    console.log('All revisions found.');
    return;
   }
   for (let i = 0; i < revisions.revisions.length; i++) {
    const revision = revisions.revisions[i];
    const date = new Date(revision.modifiedTime);
    console.log('Date: %s, File size (bytes): %s', date.toLocaleString(),
      revision.size);
   }
   pageToken = revisions.nextPageToken;
  } catch (err) {
   // TODO (developer) - Handle exception
   console.log('Failed with error %s', err.message);
  }
 } while (pageToken);
}

Dodaj właściwości pliku

Poniższa próbka kodu wykorzystuje pole appProperties do dodania właściwości niestandardowej do pliku. Właściwość niestandardowa jest widoczna tylko dla skryptu. Aby dodać właściwość niestandardową do pliku, który jest też widoczny dla innych aplikacji, użyj pola properties. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie niestandardowych właściwości pliku.

advanced/drive.gs
/**
 * Adds a custom app property to a file. Unlike Apps Script's DocumentProperties,
 * Drive's custom file properties can be accessed outside of Apps Script and
 * by other applications; however, appProperties are only visible to the script.
 * @param {string} fileId The ID of the file to add the app property to.
 */
function addAppProperty(fileId) {
 try {
  let file = {
   'appProperties': {
    'department': 'Sales'
   }
  };
  // Updates a file to add an app property.
  file = Drive.Files.update(file, fileId, null, {'fields': 'id,appProperties'});
  console.log(
    'ID: %s, appProperties: %s',
    file.id,
    JSON.stringify(file.appProperties, null, 2));
 } catch (err) {
  // TODO (developer) - Handle exception
  console.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}