Enum WrapStrategy

WrapStrategy

Lista strategii używanych do zawijania tekstu w komórce.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.WrapStrategy.WRAP.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
WRAPEnumZawijaj do nowej linii wiersze dłuższe niż szerokość komórki. Pojedyncze słowa dłuższe niż wiersz są zawijane na poziomie znaków.
OVERFLOWEnumPrzesuwaj wiersze do następnej komórki, o ile komórka jest pusta. Jeśli następna komórka nie jest pusta, działanie jest takie samo jak CLIP.
CLIPEnumPrzycinaj wiersze dłuższe niż szerokość komórki.