Enum TextToColumnsDelimiter

TextToColumnsDelimiter

Bir metin sütununu birden fazla sütuna bölebilen hazır ayar sınırlayıcı türlerinin sıralaması.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, SpreadsheetApp.TextToColumnsDelimiter.COMMA.

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
COMMAEnum"," sınırlayıcı.
SEMICOLONEnum";" sınırlayıcı.
PERIODEnum"." sınırlayıcı.
SPACEEnum" " sınırlayıcı.