Enum TextToColumnsDelimiter

TextToColumnsDelimiter

Lista typów gotowych ograniczników, które mogą podzielić kolumnę tekstu na kilka kolumn.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.TextToColumnsDelimiter.COMMA.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
COMMAEnumSeparator ",".
SEMICOLONEnumSeparator ";".
PERIODEnumSeparator ".".
SPACEEnumSeparator " ".