Class TextRotation

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
Rotacja tekstu

Uzyskaj dostęp do ustawień rotacji tekstu w komórce.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getDegrees()IntegerPobiera kąt między standardową a bieżącą orientacji tekstu.
isVertical()BooleanZwraca true, jeśli tekst jest ułożony pionowo, a false zwraca wartość false.

Szczegółowa dokumentacja

getDegrees()

Pobiera kąt między standardową a bieżącą orientacji tekstu. W tekście od lewej do prawej dodatnie kąty są przeciwne do kierunku ruchu wskazówek zegara. Jeśli tekst jest ustawiony jako stos pionowy, ta metoda zwraca 0.

Zwróć

Integer – stopnie między standardową obrotem tekstu a bieżącą obrotem tekstu.


isVertical()

Zwraca true, jeśli tekst jest ułożony pionowo, a false zwraca wartość false.

Zwróć

Boolean – określa, czy tekst jest ułożony pionowo.