Class TextRotation

TextRotation

Dostęp do ustawień rotacji tekstu w komórce.

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getDegrees()IntegerPobiera kąt między standardową orientacją tekstu a bieżącą orientacją tekstu.
isVertical()BooleanZwraca wartość true, jeśli tekst jest ułożony w pionie. W przeciwnym razie zwraca wartość false.

Szczegółowa dokumentacja

getDegrees()

Pobiera kąt między standardową orientacją tekstu a bieżącą orientacją tekstu. W przypadku tekstu pisanego od lewej do prawej kąty dodatnie są wykonywane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jeśli tekst jest ustawiony na stos w pionie, ta metoda zwraca wartość 0.

Powroty

Integer – stopnie między standardowym obrotem tekstu a bieżącym obróceniem tekstu.


isVertical()

Zwraca wartość true, jeśli tekst jest ułożony w pionie. W przeciwnym razie zwraca wartość false.

Powroty

Boolean – określa, czy tekst jest ułożony w pionie.