Enum TextDirection

TextDirection

Wyliczenia wskazówek tekstowych.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.TextDirection.LEFT_TO_RIGHT.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
LEFT_TO_RIGHTEnumKierunek tekstu od lewej do prawej.
RIGHT_TO_LEFTEnumKierunek tekstu od prawej do lewej.