Class RichTextValue

RichTextValue

Stylizowany ciąg tekstowy reprezentujący tekst komórki. Podłańcuchy tekstu mogą mieć różne style.

run to najdłuższy nieprzerwany podłańcuch o tym samym stylu tekstu. Na przykład zdanie „To podrzędne nosi jabłka” ma 4 biegi: ['This ', 'child ', 'is carrying ', 'apples'].

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
copy()RichTextValueBuilderZwraca konstruktor wartości tekstu sformatowanego zainicjowaną przy użyciu wartości tej wartości.
getEndIndex()IntegerPobiera indeks końcowy tej wartości z komórki.
getLinkUrl()StringZwraca adres URL linku dla tej wartości.
getLinkUrl(startOffset, endOffset)StringZwraca adres URL linku dla tekstu z zakresu od startOffset do endOffset.
getRuns()RichTextValue[]Zwraca ciąg tekstowy podzielony na tablicę uruchomień, w której każde uruchomienie jest najdłuższym możliwym podłańcuchem o spójnym stylu tekstu.
getStartIndex()IntegerPobiera indeks początkowy tej wartości z komórki.
getText()StringZwraca tekst tej wartości.
getTextStyle()TextStyleZwraca styl tekstu tej wartości.
getTextStyle(startOffset, endOffset)TextStyleZwraca styl tekstu od startOffset do endOffset.

Szczegółowa dokumentacja

copy()

Zwraca konstruktor wartości tekstu sformatowanego zainicjowaną przy użyciu wartości tej wartości.

Powroty

RichTextValueBuilder – kreator wartości tekstu sformatowanego.


getEndIndex()

Pobiera indeks końcowy tej wartości z komórki.

Powroty

Integer – indeks końcowy danej wartości w komórce.


getLinkUrl()

Zwraca adres URL linku dla tej wartości.

Powroty

String – adres URL linku dla danej wartości lub null, jeśli nie ma linku lub istnieje wiele różnych linków.


getLinkUrl(startOffset, endOffset)

Zwraca adres URL linku dla tekstu z zakresu od startOffset do endOffset. Przesunięcia są obliczane na podstawie 0 i względem tekstu komórki (przy czym przesunięcie początkowe jest włączające, a przesunięcie końcowe jest wykluczające).

Parametry

NazwaTypOpis
startOffsetIntegerPrzesunięcie początkowe.
endOffsetIntegerPrzesunięcie końca.

Powroty

String – adres URL linku dla danej wartości lub null, jeśli nie ma linku lub w danym zakresie znajduje się wiele różnych linków.


getRuns()

Zwraca ciąg tekstowy podzielony na tablicę uruchomień, w której każde uruchomienie jest najdłuższym możliwym podłańcuchem o spójnym stylu tekstu.

Powroty

RichTextValue[] – tablica uruchomień.


getStartIndex()

Pobiera indeks początkowy tej wartości z komórki.

Powroty

Integer – indeks początkowy tej wartości w komórce.


getText()

Zwraca tekst tej wartości.

Powroty

String – tekst wartości.


getTextStyle()

Zwraca styl tekstu tej wartości.

Powroty

TextStyle – styl tekstu tej wartości.


getTextStyle(startOffset, endOffset)

Zwraca styl tekstu od startOffset do endOffset. Przesunięcia są obliczane na podstawie 0 i względem tekstu komórki (przy czym przesunięcie początkowe jest włączające, a przesunięcie końcowe jest wykluczające).

Parametry

NazwaTypOpis
startOffsetIntegerPrzesunięcie początkowe.
endOffsetIntegerPrzesunięcie końca.

Powroty

TextStyle – styl tekstu danego podłańcucha danej wartości.