Enum ProtectionType

ProtectionType

Wyliczenie reprezentujące części arkusza kalkulacyjnego, które mogą być chronione przed zmianami.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.ProtectionType.RANGE.

// Remove all range protections in the spreadsheet that the user has permission to edit.
var ss = SpreadsheetApp.getActive();
var protections = ss.getProtections(SpreadsheetApp.ProtectionType.RANGE);
for (var i = 0; i < protections.length; i++) {
  var protection = protections[i];
  if (protection.canEdit()) {
    protection.remove();
  }
}
// Removes sheet protection from the active sheet, if the user has permission to edit it.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var protection = sheet.getProtections(SpreadsheetApp.ProtectionType.SHEET)[0];
if (protection && protection.canEdit()) {
  protection.remove();
}

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
RANGEEnumOchrona zakresu.
SHEETEnumOchrona arkusza.