Enum PivotValueDisplayType

PivotValueDisplayType

Lista sposobów wyświetlania wartości w tabeli przestawnej jako funkcji innej wartości.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.PivotValueDisplayType.PERCENT_OF_ROW_TOTAL.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
DEFAULTEnumDomyślny: Wyświetla wartości przestawne jako wartości rzeczywiste, a nie jako funkcję innej wartości.
PERCENT_OF_ROW_TOTALEnumWyświetla wartości przestawne jako procent całości danego wiersza.
PERCENT_OF_COLUMN_TOTALEnumWyświetla wartości przestawne jako procent sumy w danej kolumnie.
PERCENT_OF_GRAND_TOTALEnumWyświetla wartości przestawienia jako procent sumy całkowitej.