Class NamedRange

NamedRange

Tworzenie, otwieranie i modyfikowanie zakresów nazwanych w arkuszu kalkulacyjnym. Zakresy nazwane to zakresy z powiązanymi aliasami ciągów znaków. Możesz je wyświetlać i edytować w interfejsie Arkuszy, wybierając menu Dane > Nazwane zakresy....

Metody

MetodaZwracany typKrótki opis
getName()StringPobiera nazwę tego nazwanego zakresu.
getRange()RangePobiera zakres, do którego odwołuje się ten zakres nazwany.
remove()voidUsuwa ten zakres nazwany.
setName(name)NamedRangeUstawia lub aktualizuje nazwę zakresu nazwanego.
setRange(range)NamedRangeUstawia/aktualizuje zakres dla tego zakresu nazwanego.

Szczegółowa dokumentacja

getName()

Pobiera nazwę tego nazwanego zakresu.

Powroty

String – nazwa zakresu nazwanego,

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRange()

Pobiera zakres, do którego odwołuje się ten zakres nazwany.

Powroty

Range – zakres arkusza kalkulacyjnego powiązany z tym zakresem nazwanym

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

remove()

Usuwa ten zakres nazwany.

// The code below deletes all the named ranges in the spreadsheet.
var namedRanges = SpreadsheetApp.getActive().getNamedRanges();
for (var i = 0; i < namedRanges.length; i++) {
 namedRanges[i].remove();
}

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setName(name)

Ustawia lub aktualizuje nazwę zakresu nazwanego.

// The code below updates the name for the first named range.
var namedRanges = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getNamedRanges();
if (namedRanges.length > 1) {
 namedRanges[0].setName("UpdatedNamedRange");
}

Parametry

NazwaTypOpis
nameStringNowa nazwa zakresu nazwanego.

Powroty

NamedRange – zakres, którego nazwa została ustawiona przez połączenie;

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setRange(range)

Ustawia/aktualizuje zakres dla tego zakresu nazwanego.

Parametry

NazwaTypOpis
rangeRangeZakres arkusza kalkulacyjnego do powiązania z tym zakresem nazwanym.

Powroty

NamedRange – zakres nazwany, dla którego został ustawiony zakres arkusza kalkulacyjnego;

Upoważnienie

Skrypty korzystające z tej metody wymagają autoryzacji z co najmniej jednym z tych zakresów:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets