Enum GroupControlTogglePosition

GroupControlTogglePosition

Wyliczenie reprezentujące możliwe pozycje, które może mieć przełącznik sterowania grupą.

Aby wywołać wyliczenie, wywołaj jej klasę nadrzędną, nazwę i właściwość. Na przykład: SpreadsheetApp.GroupControlTogglePosition.BEFORE.

Właściwości

WłaściwośćTypOpis
BEFOREEnumPozycja, w której przełącznik sterowania znajduje się przed grupą (przy niższych indeksach).
AFTEREnumPołożenie, w którym przełącznik sterowania znajduje się za grupą (przy wyższych indeksach).